Agenda

Familieplatform : een digitaal podium over de Familiereflex

09
jun

Webinar met Familieplatform om 19.30u

Wat is de Familiereflex?

Familie kan pas echt van betekenis zijn als we met z’n allen de klik maken om familie als gelijkwaardige partner in de zorg te zien.
Wanneer hulpverleners en zorgorganisaties oog hebben voor de familie en de reflex maken om hen op een familievriendelijke manier te informeren, ondersteunen en betrekken, heeft dit een grote impact.

De drie partijen als samenwerkende partners in de zorg zijn: de zorggebruiker (kind, jongere, jongvolwassene, volwassene), de familie (volwassenen én kinderen, de belangrijke naasten) en de hulpverlener. Hoe beter de samenwerking tussen deze drie partijen, hoe meer kans op herstel.

De Familiereflex is gebaseerd op de multidisciplinaire richtlijn rond het betrekken van naasten in de Geestelijke Gezondheidszorg die werd ontwikkeld door het Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin. Om bij te dragen aan kwaliteitsvolle hulpverlening, biedt de richtlijn praktische handvatten voor hulpverleners, zorgorganisaties en beleidsinstanties.

Naast benadrukken hoe belangrijk de rol van familie is, biedt de richtlijn ook heel concrete handvatten waarmee hulpverleners aan de slag kunnen om een evenwicht te vinden in de triade cliënt – zorgverlener – familielid/naaste

Accreditering  “psychiatrie ”  is aangevraagd

Inschrijven via deze link

Tarieven
25€ VVP-lid VVN-lid, VVK-leden
50€ niet leden

Iedereen van harte welkom!

 

Peter Niemegeers - Wetenschappelijke secretaris
Kirsten Catthoor – Voorzitter VVP

Info

op donderdag 09 jun 2022

vvp activiteit

Plaats:
online

Organisatie:
VVP

Spreker(s):
Daisy Nauwelaers, Kim Steeman en prof. Dr. Gilbert Lemmens

Moderator:
Kirsten Catthoor en Peter Niemegeers

Accreditering

Organisatornummer: 2.862

Erkenningsnummer activiteit: 21028078

Rubriek: 2

Accrediteringspunten: 1,5

VVP web • Leuvensesteenweg 517 • B-3070 Kortenberg • Tel: 02 758 08 14 • GSM: 0498 54 37 05 • Fax: 02 759 98 78 info@vvp-online.be