Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Interdisciplinaire consensus ontwikkeling over aanpak van partnergeweld in de gezondheidszorg

In de gezondheidszorg heeft meer dan één op tien patiënten nood aan een gesprek over familiaal geweld. Als misbruik of geweld vermoed wordt, weten we als hulpverleners binnen de eerstelijnsgezondheidszorg vaak niet hoe we kunnen helpen.. Hulpverleners zoals huisartsen en spoedartsen, verpleegkundigen, kinesitherapeuten, tandartsen, gynaecologen en vroedvrouwen enz... hebben praktische aanwijzingen nodig om bij vermoeden familiaal geweld bespreekbaar te maken en te begeleiden  


Onder supervisie van het Instituut Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en gesteund door de Provincie Antwerpen wordt een interdisciplinaire consensus ontwikkelt over het omgaan met signalen,


Dit zal uitmonden in een experten vergadering met aanwezigheid van buitenlandse experts  op 6 dec e.k. en een interdisciplinaire train the trainers op 7 dec e.k. georganiseerd door de Provincie Vlaams Brabant !  Deelnemers aan deze consensusontwikkeling zullen gratis kunnen deelnemen. Geïnteresseerde beroepsorganisaties worden betrokken bij de voorbereiding ervan.


Wij vragen U daartoe via de volgende link een online vragenlijst zelf te bekijken, in te vullen en door te sturen naar collega’s uit uw werkveld of beroepsorganisatie met specifieke expertise of interesse.


We beogen met name geïnteresseerden uit hospitalen psychiatrie met specifieke interesse in deze problematiek, spoeddiensten geestelijke gezondheidszorg, zelfstandige en hospitaal psychiaters, samenwerkende psychotherapeuten of verpleegkundigen en sociaal assistente. Zij dienen op individuele basis deel te nemen en niet gezamenlijk te antwoorden.


Een maximale spreiding over de vijf provincies en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de beroepsgroepen in de gezondheidszorg en gespecialiseerde hulpverlening is wenselijk. 


U kunt op volgende link kennis nemen van de bevraging en wetenschappelijke achtergrond, zelf antwoorden of namen doorgeven van potentiële respondenten: http://fs10.formsite.com/FAMVIOLENCE/consensusR1SPEC/index.html


Verdere informatie  kan best via volgend email adres van het studieteam : famviolence@gmail.com   


Wij danken U mede namens het Velo bestuur dankt u voor deze medewerking.