Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Dat er op kerstdag 2019 geen kwetsbare jongeren meer mogen worden opgenomen in de volwassenenpsychiatrie'

Kirsten Catthoor

n ons land worden regelmatig jongeren opgesloten op een plek die
uitermate ongeschikt is als verblijf voor minderjarigen. Het gaat
bovendien om psychisch kwetsbare jongeren. De verblijfsplaats in kwestie
is een gesloten psychiatrische afdeling voor volwassenen, waar een
rechter hen plaatst 'bij gebrek aan alternatief'. Een erg slecht excuus,
dat begrijpt u ook.

De meeste van deze jongeren hebben meer dan
één probleem. Vaak is er de combinatie van zwakbegaafdheid,
ontwikkelingsstoornissen zoals autisme of ADHD, gedragsproblemen,
schooluitval, depressieve gevoelens, automutilatie, psychotrauma en/of
druggebruik in soms moeilijke opvoedingsomstandigheden.

Als
een jongere dan op een spoedgevallendienst terecht komt met een crisis,
begint de zoektocht naar hulp. Vervolgens volgt de ene afwijzing na de
andere, wat leidt tot wanhoop bij alle betrokkenen. Spoedartsen of
psychiaters met wachtdienst beginnen te bellen om een plek te zoeken
binnen de jeugdpsychiatrie. Maar er is zelden een beschikbare plek op
een psychiatrische crisisdienst voor jongeren. Dat is een standaard
gegeven.