Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Staat het DSM-classificatiesysteem goede psychiatrische zorg in de weg?

M. Finoulst, P. VankrunkelsVen, k. Catthoor, F. Van Den eeDe

Het is essentieel dat we over deze belangrijke onderwerpen blijven communiceren, ondanks de bestaande meningsverschillen. De VVP is een wetenschappelijke vereniging met psychiatrie als neurowetenschappelijke geneeskundige discipline als uitgangspunt, evenwel zonder eenzijdigheid of biologisch determinisme. Uiteraard is de VVP ook van mening dat psychologische en sociale wetenschappen een belangrijke plaats hebben binnen het hedendaagse denkkader van de GGZ. Al vele jaren is het biopsychosociale model de basis. Psychiatrie verengen tot een soort van „humane wetenschap” is echter in complete tegenspraak met de wetenschappelijke inzichten van de laatste jaren. De VVP vindt het daarom belangrijk dat het deelnemerspanel van een HGR-commissie over een psychiatrisch onderwerp pluralistisch is samengesteld. Dit wil zeggen dat ook de neurowetenschappelijke kant van het verhaal een plaats krijgt. Dat is in deze niet gebeurd.

volledig artikel: zie bijlage