Bibliotheek

Zoek in de bibliotheek

Psychosociale opvang tijdens de covid-19-pandemie: herziening 2021

Hoge Gezondheidsraad

Deze tekst is een update van advies nr. 9589 betreffende psychische klachten die te
verwachten zijn naar aanleiding van de coronacrisis. Deze update bevat verschillende
onderdelen:
- een herziening van de internationale literatuur;
- de inventarisatie van de beschikbare nationale datastromen/onderzoeken inzake de
impact op het welzijn van de bevolking, om rekening te kunnen houden met de
specifieke Belgische context;
- een samenvatting van hoorzittingen van deskundigen en stakeholders in de
werkgroep;
- een onderzoek bij zorgprofessionals en mantelzorgers/patiƫnten vertegenwoordigers.
Dit advies is niet af. Zolang de pandemie voortduurt, worden de literatuur en de beschikbare
Belgische data met betrekking tot de mentale impact opgevolgd.