Nieuws

Staat het DSM-classificatiesysteem goede psychiatrische zorg in de weg?

08
mei

M. Finoulst, P. VankrunkelsVen, k. Catthoor, F. Van Den eeDe

De VVP benadrukt dat dit soort lijden niet „inherent is aan het leven”, in tegenstelling tot wat de auteurs van het advies schrijven. Deze stelling is minstens even stigmatiserend voor de vele patiënten met een ernstige psychiatrische problematiek die voor het leven getekend zijn door hun ziekte als het lichtzinnige gebruik van diagnostische labels. Beide reductionistische visies moeten absoluut bestreden worden. Ten slotte valt op dat het woord „biologisch” niet voorkomt in de aanbevelingen van het HGR-advies. Wellicht is dit de essentie van de meningsverschillen tussen de auteurs van het
Het HGR-advies lijkt geschreven te zijn voor een ander „type” psychisch lijdende mens dan diegenen voor wie de meerderheid van de Vlaamse psychiaters zich inzet. Psychiatrische aandoeningen zijn een biologische realiteit. Dat psychische problemen zich situeren op een continuüm, betekent niet dat een ernstige psychopathologie vanuit een genetisch, metabool of biologisch disfunctioneren niet bestaat.
Het erkennen van deze realiteit wordt gemist in het HGR-advies, wat uiteraard tot verregaande consequenties leidt in het omgaan met diagnostische vraagstukken. Een revisie van het HGR-advies waarbij een uitbreiding naar deze patiëntenpopulatie ernstig wordt meegenomen, zal een enorme meerwaarde betekenen voor de dagelijkse GGZ-praktijk in dit land.
De VVP houdt zich ter beschikking om hieraan mee te werken. 

volledig artikel te lezen 

hier
tijDsChr Geneesk 2019; 75: 1297-1299