Nieuws

Nieuw decreet melding persoonsgegevens

28
mei

Artsen kunnen zonder hun beroepsgeheim te schenden gegevens van patiƫnten besmet met covid-19 melden bij Sciensano. Een nieuw decreet in het Vlaams parlement brengt hierover duidelijkheid.

Het decreet is op 20 mei 2020 goedgekeurd. Het verduidelijkt dat artsen en laboratoria testresultaten en diagnoses mogen en moeten melden aan de databank bij Sciensano, en vervangt het vorige decreet van 6 mei 2020.De behandelend arts en het hoofd van een laboratorium voor klinische biologie meldt volgens het nieuwe decreet deze gegevens van een persoon besmet of vermoedelijk besmet met covid-19 bij Sciensano:

  • identificatienummer bij de Kruispuntbank van de sociale zekerheid
  • geslacht
  • adres
  • type, datum, staalnummer en resultaat van de test of de vermoedelijke diagnose bij afwezigheid van een test
  • contactinformatie: telefoonnummer en e-mailadres van de betrokkene en van de persoon die in het geval van nood moet gecontacteerd worden
  • in voorkomend geval, de collectiviteit waar de persoon deel van uitmaakt
  • of de betrokkene al dan niet het beroep van zorgverlener uitoefent
  • als de persoon niet gehospitaliseerd is: de naam en voornaam; de geboortedatum en, in voorkomend geval, de overlijdensdatum; het RIZIV-nummer van de voorschrijver van de test
  • als de persoon gehospitaliseerd is: de ziekenhuisafdeling, het identificatienummer en de locatiegegevens van het ziekenhuis; het resultaat van de CT-scan

Lees het volledige decreet