Nieuws

De Psychiater-Thermometer: het rapport

14
sep

De psychiater staat in 2020 voor vele uitdagingen door dr. Thomas Pattyn

De psychiater staat in 2020 voor vele uitdagingen. Er zijn lange wachtlijsten, er is veel aandacht voor personen met verward gedrag, en de nieuwe wet Verplichte GGZ zorgt voor veel bureaucratie. Daarnaast is er veel maatschappelijke discussie of en waarom het aantal mensen met psychiatrische diagnoses toeneemt.

Hoe kijken psychiaters naar hun vak en de uitdagingen voor de toekomst, en is het eigenlijk nog wel leuk om psychiater te zijn? 

De Jonge Psychiater voerde een grootschalige enquĂȘte uit onder psychiaters in Nederland en Vlaanderen om hier meer zicht op te krijgen. 

Wat geeft psychiaters energie en waar liggen de knelpunten, uitdagingen en oplossingen in de psychiatrie?


Meer dan 800 psychiaters (in opleiding) uit Nederland en Vlaanderen deden mee zodat de temperatuur kon worden gemeten onder de beroepsgroep.

De Jonge Psychiater
https://www.dejongepsychiater.nl/themas/media/1333-de-psychiater-thermometer-het-rapport