Nieuws

Investeren in samenwerking staat voor prof.dr. Frieda Matthys Centraal

10
sep

Minister De Block wil tot een plan komen dat op 1/1/2021 in voege kan treden.

Prof.dr.F. Matthys benadrukte op het overleg drie punten. 

  • De psycholoog moet toegankelijk en betaalbaar zijn. 
  • Geestelijke gezondheidszorg blijft wel gezondheidszorg en moet vertrekken vanuit een biopsychohsociaal model. De psychologen mogen geen apart eilandjes gaan vormen.
    Psychologen van buiten het ziekenhuis moeten patiënten kunnen opzoeken op de afdeling psychiatrie, om de continuïteit te verzekeren bij de overgang naar ambulante zorg. 
  • Meer wetenschappelijk onderzoek: dataregistratie bij psychische zorg moet het traject in kaart brengen dat een patiënt met bepaald probleem volgt. 
    "Medische functie" moeten binnen mobiele teams meer aandacht krijgen.

Artsenkrant 

https://www.artsenkrant.com/actueel/een-cadeau-van-200-miljoen/article-normal-49279.html