Nieuws

Hulphond als geslaagde contextuele interventie voor herstel

18
aug

M. Bak, Ph. Delespaul
Wij beschrijven een patiënte met een zeer lange behandel- en begeleidingsgeschiedenis, bij wie een autismespectrumstoornis (ASS), posttraumatische stressstoornis (PTSS) en borderlinedynamiek werden gediagnosticeerd. Hoewel door de jaren emotionele en autoagressieve crises steeds minder vaak voorkwamen, bleef bij zowel patiënt als hulpverleners ongenoegen bestaan over de moeilijk te behandelen klachten en de marginale kwaliteit van leven. Na raadpleging van een expertisecentrum had patiënte een hond aangeschaft die ze zelf opleidde tot hulphond. Hierna bereikte zij persoonlijk en maatschappelijk herstel. 

volledig artikel: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/