Nieuws

Onderbelichte factoren in de ouderenpsychiatrie en klinische geriatrie

26
aug

T.J Holwerda, P. Naarding

Wij onderschrijven de conclusie van Benraad e.a. dat een interdisciplinaire benadering in de ouderenpsychiatrie het beste is. Wij denken echter ook dat de ‘ouderenpsychiatrie’ ruimschoots doordrongen is van de noodzaak van kijken naar somatische kwetsbaarheid. Daarbij vinden we het van belang dat juist de ouderenpsychiater ook zijn/haar eigen expertise blijft ontwikkelen, en zich richt op de psychiatrische en psychosociale aspecten van de complexe problemen van de doelgroep.

Wij denken dat veel aanvullende gezondheidswinst te behalen valt met interventies gericht op eenzaamheid en sociale isolatie. Verder is het aan te bevelen meer aandacht te besteden aan zingevingsfactoren in relatie tot psychiatrische aandoeningen in de opleiding van (ouderen)psychiaters en klinisch geriaters. Dit geldt ook voor de diagnostiek van neurobiologische ontwikkelings- en persoonlijkheidsstoornissen die hun oorsprong vinden in de kindertijd en tot dusverre op oudere leeftijd weinig worden opgemerkt.

Volledig artikel: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/tijdschrift/last_issue/2022/7/50-13021_Onderbelichte-fa...