Nieuws

Ernstige psychiatrische aandoeningen, bewegingsstoornissen en mortaliteit

24
okt

NEDERLANDS-VLAAMS TOPONDERZOEK - A. Willems

Onderzoeksvraag

Is er een verband tussen bewegingsstoornissen en mortaliteit bij patiënten met EPA?

Waarom dit onderzoek?

Patiënten met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) leven 9 tot 25 jaar korter dan de algemene bevolking en het is van belang te achterhalen welke factoren hieraan bijdragen.

Bewegingsstoornissen waaronder tardieve dyskinesie, parkinsonisme en akathisie komen veelvuldig voor bij patiënten met EPA die langdurig antipsychotica gebruiken. Uit verschillende studies is naar voren gekomen dat patiënten met EPA en tardieve dyskinesie een nog hoger risico hebben om vroegtijdig te overlijden, hoewel men in andere studies dit verband niet vond. Naar de relatie van parkinsonisme en akathisie met mortaliteit is nog nauwelijks onderzoek gedaan.

Volledig artikel: https://www.tijdschriftvoorpsychiatrie.nl/nl/artikelen/article/50-13051_Ernstige-psychiatrische-aand...