Vlaamse Vereniging Assistenten Psychiatrie (VVAP)

Historiek

  • Oprichting in 1995 en eerste vertegenwoordiging op EFPT congres
  • Organisatie EFPT congress in 1998 in Gent. Voorafgaand werd het eerste EFPT symposium georganiseerd in Antwerpen.
  • Integratie in de VVP als sectie in 2011

Missie/doelstellingen

De Vlaamse Vereniging voor Assistenten Psychiatrie (VVAP) verenigt alle Arts-assistenten Psychiatrie in opleiding van de Vlaamse universiteiten Antwerpen, Brussel, Gent, en Leuven.

De VVAP beoogt een positie als volwaardige gesprekspartner in alle besluitvorming omtrent de opleiding en erkenning tot (kinder- en jeugd)psychiater. In deze positie wil zij meewerken aan en waken over de structuur en kwaliteit van de opleiding.

Daarnaast wil de VVAP de intercollegiale banden versterken, over de grenzen van de verschillende Vlaamse universiteiten en disciplines heen. Daarbij heeft de VVAP aandacht voor de regionale positie van de ASO (kinder- en jeugd) psychiatrie. Op nationaal niveau verleent zij haar steun aan de nationale beroepsvereniging en op het internationale niveau is zij sterk betrokken als volwaardig lid van de EFPT

(European Federation of Psychiatric Trainees). De EFPT is een erkende Europese organisatie en een volwaardige gesprekspartner in de internationale organisaties betrokken bij de opleiding tot psychiater: UEMS (Union Européene des Médecins Specialistes), ESCAP (European Society for Child and Adolescent Psychiatry), IACAPAP (International Association of Child and Adolescent Psychiatry and Allied Professions), EPA (European Psychiatric Association) en WPA (World Psychiatric Association).

De VVAP wil de vertegenwoordiger zijn voor alle Vlaamse arts-assistenten (kinder- en jeugd)psychiatrie. Alle arts-assistenten worden dan ook uitgenodigd op onze tweemaandelijkse bestuursvergadering. Alle ideeën, bemerkingen en suggesties  mogen ook via vvapbestuur@gmail.com kenbaar gemaakt worden.

Doelstellingen 2017-2018

Continuïteit in bestuursleden waarbij focus op aantrekken jonge nieuwe leden van alle Vlaamse universiteiten zodoende onze diversiteit en werking te bevorderen

Meewerken aan veranderingen in de opleiding tot volwassenpsychiater. We leggen in het academiejaar de nadruk op veranderingen binnen de huidige interuniversitaire opleiding (IUO) en de toekomstige integratie van psychotherapie in de master in de specialistische geneeskunde (MSG)

Verdere samenwerking en netwerking op nationaal en internationaal niveau.

Nationaal: banden versterken met de Waalse vereniging voor ASO’s psychiatrie (Association des Psychiatres en Formation de Belgique Francophone) en met de beroepsvereniging.

Internationaal:  2 van onze bestuursleden zetelen in het bestuur van de europese federatie voor assistenten psychiatrie (European federation of psychiatry trainees)

Organiseren van een nationaal event voor aso’s psychiatrie

Weekend voor eerstejaars ASO’s volwassenpsychiatrie organiseren in het laatste weekend van september 2018.

Sectievergaderingen: ma 18/09/2017, di 14/11, woe 13/12 

Contact: olivia.cools@ugent.be en kaat.hebbrecht@emmaus.be 

Links:

http://efpt.eu (European Federation of Psychiatric Trainees)

http://uemspsychiatry.org (UEMS psychiatry)


activiteiten

Geen activiteiten gevonden