Vacatures

Hoofdarts

PZ Onzelievevrouw (Bermhertigheid Jesu) Brugge

PZ Onzelievevrouw te Brugge is op zoek naar een hoofdarts

Het PZ Onzelievevrouw in Brugge is een algemeen psychiatrisch ziekenhuis met 412 bedden/plaatsen voor residentiële behandeling en dagbehandeling. Het ziekenhuis is gespecialiseerd in de behandeling van zorgvragers vanaf de leeftijd van 16 jaar die te maken hebben met verslavingsproblemen, psychotische kwetsbaarheid, persoonlijkheidsstoornissen en/of stemmingsproblemen. Er is een behandelaanbod voor ouderen en een aanbod voor psychiatrische intensieve behandeling. Het ziekenhuis is copromotor van het Netwerk Geestelijke Gezondheidszorg Noord-West-Vlaanderen

Functieomschrijving

-        Als hoofdarts ben je verantwoordelijk voor het medisch-therapeutisch beleid, dat zich vertaalt in het bijhouden van de ontwikkelingen binnen het domein van de psychiatrie en de psychotherapie, de opmaak van een medisch beleidsplan, het evalueren van behandelprogramma’s, enz.

-        Je bouwt het medisch kwaliteitsbeleid verder uit via het organiseren van intervisie en het opmaken van behandelrichtlijnen en –protocollen. Je stimuleert bij de medische staf de attitude van evidence-based werken en continue verbetering.

-        Je bevordert de goede onderlinge samenwerking tussen artsen en zorgt voor een evenwichtige taakverdeling. 

· Je handelt vanuit een ethische visie en toont respect voor de christelijke inspiratie van de vzw Gezondheidszorg ‘Bermhertigheid Jesu’.

-        Je slaat een brug tussen artsen en directie, tussen artsen en de andere disciplines in het ziekenhuis en stimuleert de onderlinge goede samenwerking.

-        Je bent het aanspreekpunt voor alle artsen en je treedt bemiddelend op waar nodig; je coacht en evalueert nieuwe artsen.

-        Je waarborgt de toepassing van de wettelijke en reglementaire voorschriften en beslissingen op medisch vlak.

-        Je neemt een aantal administratieve en organisatorische taken op zoals het regelen van vervangingen bij afwezigheid van artsen, het regelen van de wachtdiensten, het behandelen van opname-aanvragen van geïnterneerden, enz.

-        Je volgt het medicatiebeleid en het ziekenhuishygiënebeleid op via deelname aan de bevoegde comités.

-        Je participeert aan overleg in de regio inzake de ontwikkeling van zorgprogramma’s en netwerkvorming.

-        Je draagt als directielid bij aan het algemeen beleid van het ziekenhuis en je vervult een brugfunctie tussen de artsen en het directiecomité.

-        Je rapporteert aan de algemeen directeur.

Functievereisten

-        Je bent een erkend psychiater en hebt klinische praktijkervaring in een ziekenhuis.

-        Je toont leiderschap, bent luisterbereid en overlegvaardig.

-        Je werkt integer en je stelt je patiëntgericht op.

-        Je bent innovatief en gericht op de ontwikkelingen en toekomstige vernieuwingen binnen de geestelijke gezondheidszorg.

-        Je bent een goede netwerker.

Aanbod

Een opdracht van 15 uur per week.

Startdatum: kan vanaf 01/01/2023

 

Procedure

Belangstellenden sturen hun schriftelijke sollicitatie met CV en motivatiebrief naar de heer Paul Braem, voorzitter van het Bestuur.
Voor inlichtingen kan u terecht bij de heer Koen Lefevre, regiodirecteur of bij de heer Herman Roose, algemeen directeur